I canti dell'archivio

I canti dell'archivio

L'elenco completo dei canti dell'archivio

9 contenuti trovati
canto

L'America

Capoverso
La meju gioventù partiu l'America
canto

O pillo pillo pì

Capoverso
Uè caru Pascalinu, caru nunnu Tore

L'elenco completo dei canti dell'archivio