Storia per la morte di Lorenzo Panepinto

Storia per la morte di Lorenzo Panepinto

La storia cantata: L'uccisione di Lorenzo Panepinto (16 Maggio 1911)

Ti possono interessare anche..

Lu sidici di maju a prima sira, lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Do Sol7 Lu sidici di maju a prima sira, Do lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Do# Sol#7 Lu sidici di maju a prima sira, Do# lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Re La7 Lu sidici di maju a prima sira, Re lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Re# Sib7 Lu sidici di maju a prima sira, Re# lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Mi Si7 Lu sidici di maju a prima sira, Mi lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Fa Do7 Lu sidici di maju a prima sira, Fa lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Fa# Do#7 Lu sidici di maju a prima sira, Fa# lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Sol Re7 Lu sidici di maju a prima sira, Sol lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Sol# Re#7 Lu sidici di maju a prima sira, Sol# lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
La Mi7 Lu sidici di maju a prima sira, La lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Sib Fa7 Lu sidici di maju a prima sira, Sib lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Si Fa#7 Lu sidici di maju a prima sira, Si lu tempu scuru e luna nun cci nn’era. L’empij scillirati e traditura, nun vosiru addumari li lampera. A lu paisi quantu luttu c’era quannu arrivau la figlia criatura. Patruzzu miu, comu fazzu ora ca piccilidda cci arristavu sula. E don Lorenzu va a la sipultura accumpagnatu di tutta la Lega. Accumpagnatu di tutta la lega ognunu la so’ lingua studiava. Ognunu la so’ lingua studiava a don Lorenzu la vita liggeva. Chiancimmu tutti genti siciliani: muriu lu patri chi dava lu pani. Comprici sunnu li affittajola macari agenti di cancillaria. A li putenti chistu un ci calava ca don Lorenzu l’occhi nni grapria. E p’aviri a lu populu aiutatu a don Lorenzu ci finì ammazzatu.
Informazioni

Lorenzo Panepinto (http://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Panepinto), nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 4 gennaio 1865, fu insegnante, politico ed artista. Fondatore dei Fasci siciliani. Il canto è stato raccolto da Rosa Balistreri.

Fonte

Vinni a cantari all’ariu scuvertu Cetra / lpp 353 Folk - Vol. 63,1978

Scheda del canto
Lingua
Inserito da
liberabis

Disclaimer

I diritti del contenuto sono dei rispettivi autori.
Lo staff de ilDeposito.org non condivide necessariamente il contenuto, che viene inserito nell'archivio unicamente per il suo valore storico, artistico o culturale (maggiori informazioni).
Commenti
Per inserire un commento è necessario registrarsi!