Pratobello

Ti possono interessare anche..

Orgòsolo pro terra de bandidos Fin'a eris da-e totu' fis connota Ma oe a Pratobello tot' unidos Fizos tuos falado' sun in lota Contra s'invasione militare Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d'addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Do7 Fa Do7 Fa Orgòsolo pro terra de bandidos Do7 Fa Do7 Fa Fin’a eris da-e totu' fis connota Do7 Fa Do7 Fa Ma oe a Pratobello tot’ unidos Re7 Sol Re7 Sol Fizos tuos falado' sun in lota Re7 Sol Re7 Sol Contra s’invasione militare Re7 Sol Re7 Sol Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Do#7 Fa# Do#7 Fa# Orgòsolo pro terra de bandidos Do#7 Fa# Do#7 Fa# Fin’a eris da-e totu' fis connota Do#7 Fa# Do#7 Fa# Ma oe a Pratobello tot’ unidos Re#7 Sol# Re#7 Sol# Fizos tuos falado' sun in lota Re#7 Sol# Re#7 Sol# Contra s’invasione militare Re#7 Sol# Re#7 Sol# Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Re7 Sol Re7 Sol Orgòsolo pro terra de bandidos Re7 Sol Re7 Sol Fin’a eris da-e totu' fis connota Re7 Sol Re7 Sol Ma oe a Pratobello tot’ unidos Mi7 La Mi7 La Fizos tuos falado' sun in lota Mi7 La Mi7 La Contra s’invasione militare Mi7 La Mi7 La Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Re#7 Sol# Re#7 Sol# Orgòsolo pro terra de bandidos Re#7 Sol# Re#7 Sol# Fin’a eris da-e totu' fis connota Re#7 Sol# Re#7 Sol# Ma oe a Pratobello tot’ unidos Fa7 Sib Fa7 Sib Fizos tuos falado' sun in lota Fa7 Sib Fa7 Sib Contra s’invasione militare Fa7 Sib Fa7 Sib Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Mi7 La Mi7 La Orgòsolo pro terra de bandidos Mi7 La Mi7 La Fin’a eris da-e totu' fis connota Mi7 La Mi7 La Ma oe a Pratobello tot’ unidos Fa#7 Si Fa#7 Si Fizos tuos falado' sun in lota Fa#7 Si Fa#7 Si Contra s’invasione militare Fa#7 Si Fa#7 Si Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Fa7 Sib Fa7 Sib Orgòsolo pro terra de bandidos Fa7 Sib Fa7 Sib Fin’a eris da-e totu' fis connota Fa7 Sib Fa7 Sib Ma oe a Pratobello tot’ unidos Sol7 Do Sol7 Do Fizos tuos falado' sun in lota Sol7 Do Sol7 Do Contra s’invasione militare Sol7 Do Sol7 Do Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Fa#7 Si Fa#7 Si Orgòsolo pro terra de bandidos Fa#7 Si Fa#7 Si Fin’a eris da-e totu' fis connota Fa#7 Si Fa#7 Si Ma oe a Pratobello tot’ unidos Sol#7 Do# Sol#7 Do# Fizos tuos falado' sun in lota Sol#7 Do# Sol#7 Do# Contra s’invasione militare Sol#7 Do# Sol#7 Do# Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Sol7 Do Sol7 Do Orgòsolo pro terra de bandidos Sol7 Do Sol7 Do Fin’a eris da-e totu' fis connota Sol7 Do Sol7 Do Ma oe a Pratobello tot’ unidos La7 Re La7 Re Fizos tuos falado' sun in lota La7 Re La7 Re Contra s’invasione militare La7 Re La7 Re Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Sol#7 Do# Sol#7 Do# Orgòsolo pro terra de bandidos Sol#7 Do# Sol#7 Do# Fin’a eris da-e totu' fis connota Sol#7 Do# Sol#7 Do# Ma oe a Pratobello tot’ unidos Sib7 Re# Sib7 Re# Fizos tuos falado' sun in lota Sib7 Re# Sib7 Re# Contra s’invasione militare Sib7 Re# Sib7 Re# Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
La7 Re La7 Re Orgòsolo pro terra de bandidos La7 Re La7 Re Fin’a eris da-e totu' fis connota La7 Re La7 Re Ma oe a Pratobello tot’ unidos Si7 Mi Si7 Mi Fizos tuos falado' sun in lota Si7 Mi Si7 Mi Contra s’invasione militare Si7 Mi Si7 Mi Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Sib7 Mib Sib7 Mib Orgòsolo pro terra de bandidos Sib7 Mib Sib7 Mib Fin’a eris da-e totu' fis connota Sib7 Mib Sib7 Mib Ma oe a Pratobello tot’ unidos Do7 Fa Do7 Fa Fizos tuos falado' sun in lota Do7 Fa Do7 Fa Contra s’invasione militare Do7 Fa Do7 Fa Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Si7 Mi Si7 Mi Orgòsolo pro terra de bandidos Si7 Mi Si7 Mi Fin’a eris da-e totu' fis connota Si7 Mi Si7 Mi Ma oe a Pratobello tot’ unidos Do#7 Fa# Do#7 Fa# Fizos tuos falado' sun in lota Do#7 Fa# Do#7 Fa# Contra s’invasione militare Do#7 Fa# Do#7 Fa# Ki a inie fi faghende rota Invetze' de tratores pro arare Arriban carrarmados e cannones E trupas de masellu d’addestrare Mandada da-e sos solitos bufones Ki keren ki rinasca' sa Barbaja Cun parcos pro sas muvras e sirbones Naran puru ki sa zente es' malvaja Ki viven de furtos e ricatos In sa muntannya infid'e selvaja Pro ke finire custos malos fatos E dare a sa Sardinnya atera via Custos bufones decidin cumpatos De mandarene galu politzia Sos contadinos e-i sos pastores E totu canta sa zente famia Isetavan concimes e tratores Pro aer pius late e pius pane Invetze' totu an dadu a sos sinnyores A Rovelli, Moratti e s'Agacane Povèrinu e miseru s'anzone K'iseta late da-e su mariane: d'issu poi si prèa' su bucone Orgòsolo fiera e corazosa Totu canta sa popolatzione Totu custu a' cumpresu e minaçosa E si arma' de fuste pro iscaçare Cussas trupas fascistas e odiosas Ki custrint'est a segu' de torrare Lassande sas muntannyas e pianos Atraversende de nou su mare. Non ke banditos ma ke partijanos An dimostradu a sos capitalistas Ki solu cun su fuste e cun sas manos Orgòsolo ke manda' a sos fascistas Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
Scheda del canto
Autori testo
Lingua
Traduzione
Pratobello
Inserito da
ilDeposito

Disclaimer

I diritti del contenuto sono dei rispettivi autori.
Lo staff de ilDeposito.org non condivide necessariamente il contenuto, che viene inserito nell'archivio unicamente per il suo valore storico, artistico o culturale (maggiori informazioni).
Commenti
Per inserire un commento è necessario registrarsi!