Quatr'asüs par l'Ardizôn

La storia cantata: L'assassinio Giovanni Ardizzone (27 Ottobre 1962)

Ti possono interessare anche..

Sgiügatôn d'un ventasel pèrz'in trüscia a fa il püèl rènt'ai sôchi di tusânn c'ai gipìsan me giavânn Ventasel s'te ghe stê g'a sarîa bèn ôl'mistê föeravia di sciancâ röes d'ul fa dâgn dènt'in di pröes Gh'e bisugn da öen me ti lìbar d'il zo fa e'l zo dî nuta gôss cûa o bugnôn 'nvèr Partîi Prèti e Padrôn Vöen che a nom da tül nöen mal in buca cun nisöen quatr'asüs pa'n pôr matài 'l g'abia a dî sèn'risc da guai Quatr'asüs par l'Ardizôn sto mortu trài'nd'un cantôn giò da birl'a driza e manzina a chi l'Idea ga impîs la tazina Da famiglia sü drüi me l'aî l'a'urzü pü müscia i baüsc cun sciuri e driti e al z'î scirâa cui por puariti 'nd'il zò coô da lü nè fâm nè guèr g'an duêa'vès pü pü da sèrvi e sfrütadur pü balusâdi nè camûr Tül fradîi cumpâgn e via quî mèrdi muntâa in scrâgn un mondu metu e püsê bèl diulamadona g'an fai la pèl Gh'ên pensâa i pulizài por cristi an'lur da pôc' pispài cunt'na gìp g'ân fiombâa adòss gh'ên sgigutâa pulida i oss Vintisèti utubar milanöecènsesantadü 'nsü'na piaza de Milan "capitale morale" da nöen tagliân Ventasel che i fiur di sciês te ve a scialâi 'nsül Vilures sàlvan vöen par l'Ardizôn fiur an'lü stripâa in giutôn Quân te riprèndarê a cûr il mondu 'nânzi e 'ndrê dìgal a tüti che il Putèntaâ d'un ôltar zangui a ze imbratâa E a tül quî maramân lì par la mica a fa i rufiân dîg' che i öegi di nôs spûs 'ndè'i lacrimogiân în ôlt' pititûs E ma l'e coldu il manên d'un bucieta trâi in gingên quân che in piaza i nôs rasôn sa scôntran cun füm e bastôn Ventasel fa cur i vûs che a füria da sumenâ crûs s'a finìs cunt'il raghöei rosc d'urtighi e pügn da löei Ma 'ürêmas bèn da cristiân sa'öerum no pèrdi il patân quân che quî dopo n'è nöen dumandaràn cume mai vöen 'n fiöe da la lege me l'Ardizôn 'l zia restaâ öen e no miliôn...
Informazioni

Il Collettivo Ticino Riva Sinistra di Nino Jomin, era di Castano Primo; e di Castano primo era anche Giovanni Ardizzone, lo studente ucciso il 27 ottobre 1962 durante una manifestazione per la pace in occasione della Crisi di Cuba. Sull'Ardizzone già il Collettivo aveva scritto una canzone Dopo Ardisun

Fonte
Il canzoniere del Collettivo Ticino Riva Sinistra - Quindici canzoni popolari con testo a fronte edito dalla Cooperativa "Il Guado" di Rebecchetto (Mi)
Scheda del canto
Lingua
Inserito da
ilDeposito

Disclaimer

I diritti del contenuto sono dei rispettivi autori.
Lo staff de ilDeposito.org non condivide necessariamente il contenuto, che viene inserito nell'archivio unicamente per il suo valore storico, artistico o culturale (maggiori informazioni).
Commenti
Per inserire un commento è necessario registrarsi!