Cunfessada

Cunfessada

Anno
Franco Madau
Autori testo

Ti possono interessare anche..

Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras no mi praxit s’Italia deu no istimu su stadu no provu sentimentu po custa bandiera. Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus in cadiras de prata Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau sa gistitzia ki ant portau Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu antzi si ollu cunfessai no mi intendu italianu mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Do Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Sol no mi praxit s’Italia Fa deu no istimu su stadu no provu sentimentu Do po custa bandiera. Lam Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Sol in cadiras de prata Fa Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Do sa gistitzia ki ant portau Sol Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Do deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Sol antzi si ollu cunfessai Fa no mi intendu italianu Do mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Do# Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Sol# no mi praxit s’Italia Fa# deu no istimu su stadu no provu sentimentu Do# po custa bandiera. Sibm Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Sol# in cadiras de prata Fa# Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Do# sa gistitzia ki ant portau Sol# Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Do# deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Sol# antzi si ollu cunfessai Fa# no mi intendu italianu Do# mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Re Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras La no mi praxit s’Italia Sol deu no istimu su stadu no provu sentimentu Re po custa bandiera. Sim Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus La in cadiras de prata Sol Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Re sa gistitzia ki ant portau La Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Re deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu La antzi si ollu cunfessai Sol no mi intendu italianu Re mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Re# Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Sib no mi praxit s’Italia Sol# deu no istimu su stadu no provu sentimentu Re# po custa bandiera. Dom Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Sib in cadiras de prata Sol# Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Re# sa gistitzia ki ant portau Sib Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Re# deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Sib antzi si ollu cunfessai Sol# no mi intendu italianu Re# mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Mi Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Si no mi praxit s’Italia La deu no istimu su stadu no provu sentimentu Mi po custa bandiera. Do#m Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Si in cadiras de prata La Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Mi sa gistitzia ki ant portau Si Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Mi deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Si antzi si ollu cunfessai La no mi intendu italianu Mi mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Fa Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Do no mi praxit s’Italia Sib deu no istimu su stadu no provu sentimentu Fa po custa bandiera. Rem Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Do in cadiras de prata Sib Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Fa sa gistitzia ki ant portau Do Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Fa deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Do antzi si ollu cunfessai Sib no mi intendu italianu Fa mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Fa# Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Do# no mi praxit s’Italia Si deu no istimu su stadu no provu sentimentu Fa# po custa bandiera. Re#m Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Do# in cadiras de prata Si Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Fa# sa gistitzia ki ant portau Do# Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Fa# deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Do# antzi si ollu cunfessai Si no mi intendu italianu Fa# mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Sol Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Re no mi praxit s’Italia Do deu no istimu su stadu no provu sentimentu Sol po custa bandiera. Mim Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Re in cadiras de prata Do Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Sol sa gistitzia ki ant portau Re Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Sol deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Re antzi si ollu cunfessai Do no mi intendu italianu Sol mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Sol# Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Re# no mi praxit s’Italia Do# deu no istimu su stadu no provu sentimentu Sol# po custa bandiera. Fam Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Re# in cadiras de prata Do# Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Sol# sa gistitzia ki ant portau Re# Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Sol# deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Re# antzi si ollu cunfessai Do# no mi intendu italianu Sol# mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
La Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Mi no mi praxit s’Italia Re deu no istimu su stadu no provu sentimentu La po custa bandiera. Fa#m Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Mi in cadiras de prata Re Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau La sa gistitzia ki ant portau Mi Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia La deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Mi antzi si ollu cunfessai Re no mi intendu italianu La mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Sib Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Fa no mi praxit s’Italia Mib deu no istimu su stadu no provu sentimentu Sib po custa bandiera. Solm Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Fa in cadiras de prata Mib Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Sib sa gistitzia ki ant portau Fa Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Sib deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Fa antzi si ollu cunfessai Mib no mi intendu italianu Sib mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Si Deu si du ollu nai immoi, no si du ollu negai, no si du ollu cuai a suta de frassa bandieras Fa# no mi praxit s’Italia Mi deu no istimu su stadu no provu sentimentu Si po custa bandiera. Sol#m Deu nu istimu sa genti ki ddu est setzia de annus Fa# in cadiras de prata Mi Po is leis ki ant fatu su dinai ki ndi ant pigau Si sa gistitzia ki ant portau Fa# Deu si d’ollu nai no mi praxit s’Italia Si deu si d’ollu cantai deu no istimu s’istadu Fa# antzi si ollu cunfessai Mi no mi intendu italianu Si mi at praxi africanu Deu si d'ollu nai.. Ca funt spudoraus totus a faci a pari faint s’aferra aferra no s’accuntent mai E innui est dignidadi? Ca propriu in custu periudu si obiant aumentai su stipendiu ki est prus de sa pensioni ki pigat mama mia E innui est dignidati? E innui est s’onestadi? E innui est ki ei papau? Ca funt scherzus de para in totus custus annus nc’est ki at scritu cantzonis e ki est setziu a cadira
Fonte

Franco Madau, Su cantadori Malaiuttu, Madau Dischi, 1991

Scheda del canto
Autori testo
Anno
Lingua
Inserito da
ilDeposito

Disclaimer

I diritti del contenuto sono dei rispettivi autori.
Lo staff de ilDeposito.org non condivide necessariamente il contenuto, che viene inserito nell'archivio unicamente per il suo valore storico, artistico o culturale (maggiori informazioni).
Commenti
Per inserire un commento è necessario registrarsi!